Behandling av personopplysninger

Version 1.1
Det er viktig for oss at du som kunde hos Feline Holidays A/S (heretter kalt "Feline Holidays A/S", "oss", "vi", "våre" for Feline Holidays A/S) er sikret, og vi gjør derfor alt vi kan for å sikre beskyttelse, riktig behandling og lagring av personopplysningene du har betrodd oss i forbindelse med bruken av nettsidene våre, og ved bestilling av ferieboliger og reiser.

Vi utfører all håndtering av personopplysninger i samsvar med Personvernforordningen (GDPR) og tilleggsregler, herunder Datavernloven (heretter "Datavernregler").

I det følgende vil du se hvordan vi behandler og bruker opplysningene dine når du besøker nettstedene våre og undersøker og bestiller reiser fra Feline Holidays A/S.

Datavernansvarlig

Feline Holidays A/S er datavernansvarlig når det gjelder behandlingen av personopplysningene som du betror oss.

Kontaktopplysninger

Du kan henvende deg til oss via e-post info@feline-holidays.no eller sende et brev til denne adressen: Feline Holidays A/S, Nygade 8B, 2. etasje til høyre, DK - 7400 Herning. Du må gjerne ringe oss, tlf.: +45 87 24 22 51.

Rettighetene dine

Etter Datavernloven har du en rekke rettigheter for hvordan vi skal behandle personopplysningene dine. De viktigste av disse rettighetene er:

 • Du har rett til å få vite hvordan vi behandler og bruker personopplysningene dine.
 • Du har rett til å få tilgang til personopplysningene som vi har om deg.
 • Du har rett til å korrigere de personopplysningene som er feil.
 • Du har rett til å få alle personopplysningene dine slettet.
 • Du har rett til å motsette deg at dine personopplysninger brukes til direkte markedsføring som du ikke har gitt ditt samtykke til.
 • Du har rett til å motsette deg enkeltbeslutninger basert på automatisering.
 • Du har rett til å få alle personopplysningene dine overført (dataportabilitet).

Send oss en melding på dataansvarlig@feline.dk hvis du vil utøve rettighetene dine. Vær oppmerksom på at det i noen tilfeller kan være nødvendig for oss å registrere og lagre meldingen for å sikre at rettighetene dine respekteres.

Klagemulighet

Du kan når som helst motsette deg registreringen av personopplysningene dine hos vår datavernansvarlige med e-postadressen: dataansvarlig@feline.dk.

Hvis du er misfornøyd med måten motsigelsen din håndteres på, kan du så sende inn en klage til Datatilsynet, som deretter vurderer saken og tar en avgjørelse.

Definisjon av personopplysninger

Hva er personopplysninger?

Personopplysninger er alle typer informasjon som direkte eller indirekte er koblet til bestemte personer. Det kan for eksempel være navn, telefonnummer, adresse, mm.

Hvordan innhenter vi personopplysninger?

De personopplysningene vi samler inn om deg, samles inn fra deg.

Bestilling av feriebolig eller en reise

Hvilke personopplysninger samles inn og behandles?

Vi samler inn og behandler følgende personopplysninger om deg som kunde. Hensikten med å innhente personopplysninger er å kunne gjennomføre og forvalte reisebestillingen din. Behandlingen er nødvendig for å overholde avtalen om booking med deg. Det juridiske grunnlaget er i samsvar med Personvernforordningens artikkel 6, første ledd, bokstav b.

 • Navn
 • Adresse
 • E-postadresse
 • Telefonnummer
 • Kjønn
 • Evt. alderen til personen som overnatter
 • IP-adresse

Vi registrerer IP-adressen din kun for å kunne finne og rette eventuelle feil. IP-adressen din blir slettet automatisk etter 30 dager.

Videresending og overdragelse av personopplysninger

Vi sender personopplysningene dine til byrået eller samarbeidspartneren vår som er ansvarlig for ferieboligen eller reisen du har bestilt. Overføringen av data tjener til å gjennomføre bestillingen. Hvis det oppstår spørsmål rundt bestillingen din, bruker vi personopplysningene dine for å kontakte deg.

Personopplysningene som du overlater til oss i forbindelse med bestilling av feriebolig eller reiser overføres ikke til tredjeland.

I tillegg gir vi personopplysningene dine til våre databehandlere, som for eksempel vår hosting- og lagringsleverandør. Vi har inngått en databehandlingsavtale med våre databehandlere for å sikre at Datavernforordningen overholdes.

Anonymisering av personopplysninger

Alle personopplysningene som vi innhenter blir utelukkende brukt i anonymisert form til å utarbeide interne statistiske analyser. Dette betyr at alle data som kan knyttes til deg som person blir slettet. Vi kan da for eksempel se hvor mange bestillinger som er gjort av kunder i Norge i et bestemt land eller område, men vi har ingen mulighet til å finne ut hvem disse kundene er.

Vi anonymiserer personopplysningene slik:

 • Gjennomførte og kansellerte bestillinger vil bli anonymisert tre år etter avreisedato.
 • Ikke gjennomførte bestillinger blir slettet automatisk 14 dager etter registreringen.

Kredittkortdata

Når og hvorfor ber vi om kredittopplysningene dine?

Når du foretar en bestilling hos oss, kan du bli bedt om å oppgi kredittkortopplysningene dine. Disse opplysningene benyttes til følgende formål:

 • Det gir en sikkerhet for betalingen av bestillingen i tilfelle du ikke betaler uten å ha kansellert reservasjonen tidligere,
 • Betaling av gebyret i sammenheng med en kansellering.

Hvilke data blir innhentet av oss?

Vi innhenter navnet ditt og kredittkortopplysningene. Behandlingen er nødvendig for å overholde bookingavtalen med deg. Det juridiske grunnlaget er i samsvar med Personvernforordningens artikkel 6, første ledd, bokstav b.

Behandling av dataene dine

Dataene som vi innhenter (navn og kredittkortdata) blir registrert og oppbevart hos en sertifisert samarbeidspartner.

Tilgang til kredittkortdata

Vi har ingen tilgang til kredittkortopplysningene dine som du betror oss i sammenheng med en bestilling. Men vi har en kode tilgjengelig som gjør at vi kan få dekket beløp fra kredittkortet. Men vi gjør bare dette ved manglende betaling uten forutgående avbestilling eller ved avbestilling mot et gebyr.

Gavekort

Hvilke data blir innhentet av oss?

I forbindelse med bestilling av gavekort ber vi om forskjellige personopplysninger av kontraktsmessige årsaker. Hensikten med å innhente disse opplysningene er å kunne gjennomføre kjøpet, og den senere innløsningen av gavekortet.
Vi innhenter og behandler følgende personopplysninger:

 • Mottakerens navn
 • Mottakerens adresse
 • Eventuelt en melding til mottakeren av gavekortet
 • Kjøperens navn
 • Kjøperens telefonnummer
 • Kjøperens e-postadresse
 • Kjøperens adresse

Behandling av dataene dine

Vi registrerer og lagrer dataene dine i opptil fire år fra utstedelsesdatoen av gavekortet. Behandlingen er nødvendig for å overholde avtalen om bestilling av gavekort. Det juridiske grunnlaget er i samsvar med Personvernforordningens artikkel 6, første ledd, bokstav b.

Anonymisering av personopplysninger

Vi anonymiserer personopplysningene dine senest fire år etter at gavekortet er sendt ut. Hensikten er å fremskaffe interne statistiske analyser. Dette betyr at alle opplysninger som kan knyttes til mottakeren og kjøperen slettes.

Vi kan for eksempel se vi hvor mange gavekort som er solgt, men vi har ingen muligheter til å se hvem som kjøpte eller mottok dem.

Kredittkortopplysninger

Du har mulighet til å sende en e-post med spørsmål eller en forespørsel til kundesenteret vårt. Du kan også fylle ut et skjema hvis du har spørsmål om en bestemt feriebolig eller en bestemt reise.
I begge tilfeller innhentes e-postadressen din og personopplysninger som fremgår fra henvendelsen. Dette dreier seg vanligvis om dine kontaktopplysninger.
Formålet med å samle inn opplysningene er for at vi kan behandle henvendelsen din, og at vi kan kontakte deg i forbindelse med behandlingen av denne.

Det juridiske grunnlaget er at behandling er nødvendig for gjennomføring av tiltak som treffes på din forespørsel før inngåelse av en mulig bookingavtale, jf. Artikkel 6, første ledd, bokstav b i Personvernforordningen.

Det juridiske grunnlaget for behandlingen kan også være at vi forfekter en legitim interesse for å betjene våre kunder, jfr. artikkel 6, første ledd, bokstav f i Personvernforordningen.

Behandling av dataene dine

Vi bruker en samarbeidspartner, HelpScout, til å håndtere korrespondansen. HelpScout overholder reglene for behandling av data som er inngått mellom USA og EU (Privacy Shield), og vi har videre inngått en databehandlingsavtale som sikrer overholdelse av datavernforordningen.

Videresending og overdragelse av personopplysninger

HelpScout lagrer opplysningene i datasentre som befinner seg på flere steder i verden, blant annet i USA. Det er derfor en overføring av personopplysninger til et tredjeland.

E-post og direkte kontakt med spesifikke medarbeidere

Hvilke opplysninger blir innhentet av oss?

Vi registrerer e-postadressen din og også personopplysningene du oppga i forbindelse med spørsmålet ditt eller forespørselen fra deg. Det kan for eksempel være dine kontaktopplysninger. I tilfeller der forespørselen din dreier seg om muligheten for å leie en ferieleilighet, overfører medarbeiderne våre personopplysningene dine, samt ønsker om ferieboligen din til kundesenteret vårt. Forespørselen din blir deretter behandlet av kundesenteret i systemet som brukes der (se avsnittet "E-post og generell kontakt med kundesenter).

Det juridiske grunnlaget for behandlingen er at behandling er nødvendig for å oppfylle bookingavtalen med deg eller for gjennomføring av tiltak før en mulig bookingavtale, jfr. artikkel 6, 1. ledd, bokstav b i Personvernforordningen.

Det juridiske grunnlaget for behandlingen kan også være at vi forfekter en legitim interesse for å betjene våre kunder, jfr. artikkel 6, første ledd, bokstav f i Personvernforordningen.

Behandling av opplysningene dine

Vi betror vår samarbeidsparter Microsoft med bearbeidelse av korrespondansen. Microsoft overholder reglene for datahåndtering som er avtalt mellom USA og EU (Privacy Shield). Vi har også inngått en kontrakt for å sikre at den norske personvernforordningen blir fulgt.

Videresending og overdragelse av personopplysninger

Microsoft lagrer opplysningene i datasentre som befinner seg på flere steder i verden, blant annet i USA. Det er derfor en overføring av personopplysninger til et tredjeland.

Personlig og telefonkontakt

Hvilke data blir innhentet av oss?

Vi registrerer personopplysninger som du oppga i forbindelse med et spørsmål eller en forespørsel til oss. Det kan for eksempel være kontaktopplysningene dine.

Behandling av opplysningene dine

I tilfeller der forespørselen din dreier seg om muligheten for å leie en ferieleilighet, overfører medarbeiderne våre personopplysningene dine, samt ønsker om ferieboligen din til kundesenteret vårt. Forespørselen din blir deretter behandlet av kundesenteret i systemet som brukes der (se avsnittet "E-post og skjema (Kundesenter)" ovenfor).

Hvis du ikke har en e-postadresse, og du kontakter oss personlig eller via telefon for å få hjelp, vil vi foreta bestillingen for deg. I den forbindelsen innhenter vi inn de samme personlige opplysningene (unntatt e-postadressen) fra delen "Bestilling av feriehus eller reise" ovenfor.

Sikkerhetskopi

Hvilke opplysninger har vi sikkerhetskopi av?

Vi har en komplett kopi at alle opplysninger i flere versjoner. På den måten sikres det at opplysninger ikke går tapt, og at vi ved en maskinvarefeil kan gjenopprette opplysningene.

Behandling av opplysningene dine

Sikkerhetskopiene våre blir lagret av en samarbeidspartner i Danmark.

Facebook

Hvilke opplysninger blir innhentet av oss?

Du kan logge deg inn på nettsiden vår med påloggingsopplysningene dine via Facebook. Hensikten med pålogging er å lagre og dele med andre de feriebestillingene og / eller reiser som du har valgt som favoritter. Påloggingsopplysningene dine på Facebook vil bli brukt til å bekrefte identiteten din, slik at vi kan vise de riktige favorittene.

Det juridiske grunnlaget for behandlingen er derfor at behandling er nødvendig for gjennomføring av tiltak før en eventuell inngåelse av bookingavtale , jfr. artikkel 6, første ledd, bokstav b i Personvernforordningen.

Etter at du har logget deg inn, ber vi om navnet ditt fra Facebook og viser dette på nettstedet der du er logget inn. Navnet ditt vises bare når du er logget inn – navnet vil ikke være synlig for andre.

Behandling av opplysningene dine

Favorittene dine og påloggingsopplysningene blir slettet måneder etter den siste påloggingen. I tillegg blir opplysningene dine slettet hvis du velger å fjerne deg selv som bruker fra nettstedet du har logget deg inn på. Facebook overholder avtalene for databehandling som er inngått mellom USA og EU (Privacy Shield).

Videresending og overføring av personopplysninger

Facebook lagrer data i datasentre som er plassert på forskjellige steder i verden, inkludert i USA. Overføring av personopplysninger til et tredjeland kan således forekomme.

Trustpilot

I forbindelse med at du foretar en bestilling håper vi at du vil vurdere opplevelsen din av bestillingsforløpet hos Trustpilot. Det ligger en lenke i bestillingsbekreftelsen din så du enkelt kan gjøre vurderingen og sende den til Trustpilot.
Vi leser alle vurderinger og bruker dem bl.a. til å forbedre hjemmesiden. Vi setter pris på meningen din.

For å kunne verifisere kundeforholdet ditt hos oss videresender vi e-postadressen din og bestillingsnummeret ditt til Trustpilot.
?
Trustpilot kan bruke epostadressen din til å forsikre seg om at du faktisk har handlet hos oss i forbindelse med anmeldelsen din. Bestillingsnummeret benyttes kun som referanse hos oss.

Rettsgrunnlaget for behandlingen er at vi har en legitim interesse i å betjene våre kunder, jf. Persondataforordningens artikkel 6, nr. 1, bokstav f.

Google Analytics

Hvilke opplysninger blir innhentet av oss?

Vi benytter Google Analytics til å overvåke besøk, lage statistiske data osv. og til å analysere dem i legitim interesse. Vi kan deretter bruke denne informasjonen til å forbedre nettsidene våre for en bedre brukeropplevelse. De innsamlede opplysningene inkluderer IP-adressen din i anonymisert form.

Ut over dette samler vi inn ulike opplysninger i en anonymisert form. Disse er for eksempel opplysninger om hvilken type maskin du bruker (mobiltelefon, nettbrett eller datamaskin), skjermstørrelse, operativsystem m.m.

Vi har bare muligheten til å se opplysningene i en samlet og anonymisert form. Vi kan ikke se IP-adressene i Google Analytics, og kan derfor ikke knytte de øvrige opplysningene til en bestemt IP-adresse.

Behandling av opplysningene dine

IP-adressen din blir sendt til Google sammen med de øvrige opplysningene . Google overholder reglene for datahåndtering som er avtalt mellom USA og EU (Privacy Shield).

Noen av opplysningene som sendes til Google (data som er knyttet til informasjonskapsler, bruker-IDer og annonse-IDer), vil bli lagret hos Google i 26 måneder. Deretter blir de slettet automatisk.

Videresending og overdragelse av personopplysninger

Google lagrer opplysningene i datasentre som befinner seg på flere steder i verden, blant annet i USA. Det er derfor en overføring av personopplysninger til et tredjeland.

Hvis du ikke vil at Google Analytics skal innhente anonymiserte opplysninger om hvordan du bruker noen av nettstedene våre eller andre nettsteder, kan du deaktivere dette alternativet. For å gjøre dette, går du til nettstedet: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.