• Priser og bestilling

  • Hvor gammel må jeg være for å leie et feriehus?

   Du må være fylt 25 år for å leie et feriehus. Vær oppmerksom på at ikke alle hus kan leies av ungdomsgrupper, og at det i noen tilfeller kreves et større depositum.

  • Hvordan leier jeg et feriehus?

   Det er faktisk utrolig lett. Når du har funnet det riktige feriehuset, klikker du bare på "Bestill"-knappen og fyller deretter ut et skjema med navnet og adressen din, telefonnummeret og e-postadressen din. Sjekk at opplysningene er riktige, og godkjenn reservasjonen. Det er alt.

   Etter få minutter sender vi deg en e-post der vi bekrefter reservasjonen din av det aktuelle huset. Reservasjonen din er gjennomført når du har mottatt en ordrebekreftelse.

  • Hvem skal jeg betale leiebeløpet til?

   Når reservasjonen din av det aktuelle huset er bekreftet, sender vår samarbeidspartner en e-post eller et brev rundt betalingen. Du betaler til vår samarbeidspartner.

  • Er prisene inklusiv skatter og avgifter?

   Alle prisene er inkludert mva. og andre avgifter. Prisene er dagpriser. Turistskatt avregnes alltid spesielt.

  • Når skal jeg betale, og hvor mange rater er det?

   Leien skal betales i 1-2 rater. Antallet avhenger av det antallet dager du går fra du bestilte feriehuset til dagen du ankommer. De nøyaktige betingelsene og betalingsdatoene kan ses under leiebetingelser og går frem av leiekontrakten din.

  • Kan jeg avbestille kjøpet mitt?

   Det er ikke avbestillingsrett i henhold til lov om forbrukeravtale, dermed gjelder avbestillingsreglene ved de enkelte emner.

   Du må derfor være oppmerksom på at den vanlige avbestillingsfristen på 14 dager ikke gjelder når du leier et feriehus. Det betyr at avbestillingsreglene ved de enkelte feriehusene gjelder. De nøyaktige reglene og eventuelle gebyrer for avbestilling av feriehuset ditt, eller feireboligen fremgår av leiebetingelsene du har bekreftet lesingen av da du reserverte.

  • Prisgaranti på alle feriehus

   Du kommer aldri til å betale for mye når du leier et feriehus hos oss, for det er prisgaranti på alle feriehusene våre.

   Prisgarantien innebærer at hvis du finner det samme sommerhuset til en lavere pris hos et annet utleiebyrå, matcher vi den lavere prisen og utbetaler differansen til deg. MERK: Det må være snakk om akkurat det samme sommerhuset, i den samme perioden, med samme antall personer og på samme alder på antall personer. Avbestillingsforsikring og sluttrengjøring er bare dekket av prisgarantien vår hvis dette inngår som en obligatorisk del av leieprisen.

   Hvis du ønsker å dra nytte av vår prisgaranti, må du rette en henvendelse til oss 24 timer regnet fra bestillingstidspunktet (det vil si det tidspunktet din bestilling er gjennomført). Henvendelsen din må inneholde kontaktopplysninger, bestillingsnummer og skriftlig dokumentasjon (f.eks. kopi av skjermbildet) på den lavere prisen som du har funnet et annet sted.

 • Avbestillingsforsikring, sluttrengjøring og forbruk

  • Er avbestillingsforsikring inkludert i leieprisen?

   I noen tilfeller er avbestillingsforsikring inkludert i leieprisen, i andre tilfeller er den ikke det. Det vil alltid fremgå klart og tydelig i presentasjonen av det enkelte feriehuset om prisen inkluderer avbestillingsforsikring eller ikke. Hvis det ikke er tilfellet, kan du som oftest velge å kjøpe en avbestillingsforsikring. Hvis denne muligheten ikke tilbys, anbefaler vi at du tegner den separat.

  • Er sluttrengjøring inkludert i leieprisen?

   I noen tilfeller er sluttrengjøring inkludert i leieprisen, i andre tilfeller er den ikke det. Det vil alltid fremgå klart og tydelig i presentasjonen av det enkelte feriehuset om prisen inkluderer sluttrengjøring eller ikke. Hvis det ikke er tilfellet, kan du i de fleste tilfeller velge å legge til kjøp av sluttrengjøring.

  • Er strøm, vann og annet forbruk inkludert i prisen?

   Forbruksavhengige omkostninger som for eksempel strøm og varme er ikke inkludert i leieprisen, og må avregnes spesielt. Det finnes allikevel hus der det ikke er installert en synlig måler. Her kreves det enten et fast beløp pr. person/dag eller et fast obligatorisk tillegg pr. reservasjon. Spesifikasjonen vises tydelig av huspresentasjonen og leiekontrakten. Vann er i noen tilfeller inkludert i leieprisen, ellers vil det også bli avretnet spesielt.

 • Depositum

  • Hva dekker de pengene jeg innbetaler i depositum?

   Det beløpet som innbetales i depositum er sikkerhet for betaling av strøm, vann og andre forbruksavhengige omkostninger. Beløpet skal dessuten dekke reparasjon av mindre skader, hvis det har oppstått noen.

  • Ferien min er slutt – når får jeg depositumet mitt tilbake?

   Et eventuelt restbeløp tilbakebetales etter sluttavregningen ved overføring til den kontoen du oppga ved ankomst/innbetaling. Vær oppmerksom på at det kan gå helt opp til 8 uker før depositum tilbakeføres.

 • Husdyr

  • Kan jeg ta med kjæledyret mitt til sommerhuset?

   Ja, det er ikke noe problem å ta ett eller flere kjæledyr med på ferien. Bare oppgi det antallet kjæledyr du vil ta med, så kan du fritt velge mellom alle de feriehusene som er ledige når du skal på ferie.

  • Er det forskjell om jeg tar med meg en hund eller en katt?

   Nei, det er det ikke.

  • Er det 100 % sikkert at det ikke har vært dyr i et feriehus der dyr ikke er tillatt?

   Nei, vi kan dessverre ikke garantere at det aldri har vært en hund, katt eller andre kjæledyr i et feriehus selv om det fremgår av presentasjonen og leiebetingelsene for huset sier at kjæledyr ikke er tillatt.

 • Feil, mangler og skadedyr

  • Hvordan forholder det seg hvis jeg oppdager åpenbare feil eller en tastefeil?

   Vi bruker mange ressurser på å sikre at all informasjon om sommerhusene og ferieboligene våre er oppdatert og riktig. Hvis det er snakk om åpenbare feil og tastefeil, vil det bli vurdert om du visste eller burde ha visst at det var snakk om en feil.

   Det innebærer at hvis du foretar en bestilling på grunnlag av informasjon som åpenbart ikke er riktige eller har oppstått ved åpenbare tastefeil, forbeholder vi oss retten til, uten noen form for kompensasjon eller erstatning til å kansellere bestillingen hvis det vurderes at du visste/burde ha visst at det var snakk om en feil.

  • Jeg har reservert, men informasjonene var feil – hva gjør jeg?

   Det er vårt ansvar å sørge for at alle opplysninger er oppdaterte og riktige. Vi legger ned mye arbeid for å sikre oss det. Hvis det viser seg at det er feil eller mangler ved feriehuset, og at disse ikke fremgikk av beskrivelsen, må du kontakte den lokale samarbeidspartneren vår omgående OG ta kontakt med oss, så snart dette er mulig.

   Vi tar allikevel forbehold om åpenlyse feil og tastefeil, se avsnittet over.

  • Hva gjør jeg ved en plutselig skade?

   Vi påtar oss ikke noe ansvar for en skade som oppstår plutselig, for eksempel feil i det elektriske anlegget. I tilfelle strømbrudd anbefaler vi at du først kontrollerer om det bare må skiftes en sikring eller om HF i releet har slått ut, og må slås på igjen.

   Hvis det ikke er tilfellet, eller hvis det er snakk om en skade du ikke kan utbedre selv, må du henvende deg til den lokale samtalepartneren vår. Navn og adresse på denne fremgår av leiekontrakten.

   Hvis skaden ikke kan utbedres på en tilfredsstillende måte, må du sende en skriftlig reklamasjon til oss allerede før, eller senest umiddelbart etter hjemkomsten. Det er viktig at alle feil og mangler blir påtalt overfor samarbeidspartnerne våre i løpet av oppholdet og umiddelbart etter at disse er konstatert. Hvis dette kravet ikke overholdes, bortfaller retten til en eventuell godtgjørelse/refusjon.

  • Hva gjør jeg hvis jeg blir sjenert av skadedyr?

   Vi påtar oss ikke noe ansvar for skadedyr som veps, fluer, maur, osv. i eller rundt feriehuset eller ferieboligen.

   Hvis du sjeneres av skadedyr, må du henvende deg til vår lokale samarbeidspartner, som så vil ta seg av saken.

  • Hva om det bryter ut krig, streiker, naturkatastrofer eller lignende?

   Vi påtar oss ikke noe ansvar for situasjoner som måtte oppstå som følge av krig som brytes ut eller som truer, streiker, lockout, rasjonering, grensestenginger, epidemier, pandemier, naturkatastrofer, forurensningskatastrofer (inkludert atomutslipp), sammenbrudd av kommunikasjonsnettverk eller andre former for begivenheter som kan karakteriseres som force majeure..

 • Instruksjoner for klager

  • Klager

   Dersom du ikke er fornøyd med leien av et feriehus, må du først kontakte oss. Dersom det ikke finnes en løsning, kan du klage til "Ankenævnet for Feriehusudlejning". I et slikt tilfelle skal du fylle ut et skjema utstedt av ankenemden.

   For detaljert beskrivelse av prosessen, og lenke til nevnte skjema, gå til denne siden.

   Ankenævn for Feriehusudlejning
   Amagertorv 9, 2
   1160 København K
   http://www.fbnet.dk/

   Du kan også klage via EU’s klageplattform http://ec.europa.eu/odr.

   Dersom du ønsker å klage på et opphold på et feriesenter, og det ikke er mulig å avklare klagen din på oppholdsstedet, bør du sende en skriftlig klage til oss innen 48 timer etter hjemkomst.